jeugdhulp friesland

Van: Frank Baas [mailto:f.baas@g2k.nl]
Verzonden: maandag 15 december 2008 16:08
Aan: Kempen, Pauline van
CC: Jildau van Eijck van Heslinga
Onderwerp: nieuw logo Jeugdhulp Friesland

Beste Pauline,?

Op verzoek van Jildau van Eijck van Heslinga ontvang je bijgaand het nieuwe logo van jeugdhulp Friesland

Stichting FLY4U